Baotian 35 blynyddoedd yn canolbwyntio ar addasu dodrefn

Diwydiant

 • mathau soffa

  Arbedion Gofod Syniadau Fflat Bach

  Mae fflatiau bach yn tueddu i fod yn esp ffordd o fyw newydd a ffasiynol ar gyfer y rhenti byr hyn. Er gwaethaf y lle bach, cyntedd cul, ac ystafelloedd bach, mae yna ychydig o ddulliau o hyd i'w gwneud yn edrych yn fwy disglair, mwy, ac yn harddach. Er mwyn cyfyngiad eang, mae'n rhaid i ni asio'r dodrefn yn dda â'r dyluniad mewnol, yn…
  Darllen mwy
 • Mae dynes yn eistedd ar y soffa chwyddadwy

  Soffa chwyddadwy

  Pa soffa ydyn ni'n ei phrynu'n aml ar gyfer yr ystafell fyw? Yr ateb yn hollol yw ffabrig, lledr, neu unrhyw rai eraill, sef y dewis blaenorol i'r mwyafrif o deuluoedd. Ond a ydych wedi clywed y soffas chwyddadwy hynny? ydw, Mae'n swnio ychydig yn rhyfedd ac yn anghyfarwydd i'r mwyafrif o bobl. Mae'r soffa chwyddadwy yn cynnwys PVC, a phwyswch i lifo'r nwy i'r corff.…
  Darllen mwy
 • math soffa ffabrig

  Mathau soffa

  Mae cymaint o wahanol fathau o soffa fel ei bod yn anodd dewis p'un a ydych chi'n symud i gartref newydd neu'n disodli'r un hŷn. Ond rwy'n credu ei fod yn un o'r pethau mwyaf cyffrous i ddewis amdano mewn miloedd o ddarnau. Dyna pam rwy'n penderfynu ysgrifennu'r erthygl hon. Un peth dwi'n ei garu yw cerdded o amgylch y dodrefn ...
  Darllen mwy
 • Soffa gwesty

  Trosolwg Yr addurn meddal yn y gwesty yw enaid y gwesty cyfan. Gall dyluniad da addurn meddal chwarae rôl wrth wella'r effaith i raddau. Mae gwneuthurwr arfer soffa gwesty Baotian Furniture yn dweud wrthych am ddyluniad addurno'r gwesty, Paru gyda dodrefn meddal.   Y cyntaf yw'r dewis o ddodrefn gwesty ...
  Darllen mwy
 • Strategaeth prynu arfer soffa gwesty

  Mae'n rhaid ein bod ni wedi aros mewn gwesty y tu allan. Ydyn ni'n teimlo bod y soffa yn wahanol i'r soffa yn ein cartref ein hunain? Os ydych chi eisiau prynu soffa gwesty, sut ddylech chi ei ddewis? Mae rhai netizens wedi gofyn cwestiynau o'r fath. Mae soffas gwestai yn gynhyrchion anghonfensiynol. Ar gyfer soffas arfer, nid yw mor gyfleus â'r cynhyrchiad swp confensiynol ...
  Darllen mwy
 • Dodrefn Baotian

  Ar yr un pryd ag y mae'r safon byw genedlaethol wedi'i gwella'n sylweddol, mae hefyd yn rhoi gofynion uwch ac uwch ar ansawdd a gwasanaeth gwestai. Felly, wrth ddewis dodrefn gwesty, mae gwestai mawr yn talu mwy o sylw i ymarferoldeb, harddwch, cysur, manylion ac agweddau eraill, a chyflwyno gofynion uwch ar gyfer cwmnïau dodrefn gwestai. Gyda'i estheteg greadigol a'i gynhyrchion dodrefn pen uchel,…
  Darllen mwy
 • Beth yw patrwm cysgu iach?

  Mae patrwm cysgu iach yn sicrhau drannoeth yn llawn egni ar gyfer oedolion sy'n gweithio a myfyrwyr llwyth trwm. Mae hylendid cwsg yn weithgaredd arferol sy'n ein helpu i syrthio i gysgu a chynnal cwsg iach. Gall hylendid cwsg gwael rwystro ansawdd cwsg. Felly, o ystyried bod y mwyafrif o bobl yn brin o gwsg iach, gobeithiwn y bydd y cynghorion bach isod yn ddefnyddiol cyn i chi fynd i'r gwely.…
  Darllen mwy
AR
LLINELL
YMCHWILIAD NAWR