Baotian 35 blynyddoedd yn canolbwyntio ar addasu dodrefn

Newyddion

 • Manteision Gwely Amlswyddogaethol Modern

  Mae'r gwely fel rôl bwysig o ddodrefn cartref yn anhepgor yn ein bywyd bob dydd. Mae gwely cyfforddus a meddal yn pennu ansawdd eich cwsg. Os yw'r gwely'n anodd cysgu ac ymlacio, bydd yn gwneud ichi deimlo'n flinedig drannoeth sy'n effeithio i raddau helaeth ar statws gwaith rhywun. There are a wide variety of types for the bed…
  Darllen mwy
 • Cyflwyniad a manteision soffa drydan

  Cyflwyniad Mae botymau gwahanol ar y gadair tywod trydan. Gall y botymau i fyny ac i lawr ar y botwm reoli i fyny ac i lawr cefn y soffa. Gydag addasiad y soffa drydan, bydd safle'r person ar y glustog hefyd yn newid, megis yr ôl-gefn. Weithiau, bydd pobl yn symud eu cluniau yn ôl, and vice…
  Darllen mwy
 • What problems should notice when maintaining hotel furniture

  When cleaning hotel furniture, professional hotel cleaners should be used. The furniture in the hotel will have different grades due to different hotel star ratings. Fodd bynnag, some requirements are still the same when cleaning. Let's take a look at the misunderstandings that should be avoided when using hotel cleaners to clean the contemporary corner sofa. 1. Do not use coarse…
  Darllen mwy
 • What are the precautions for mattress customization?

  A third of the time spent on the bed, the custom spring and memory foam mattress is crucial. It can improve one's quality of sleep, and have health care function to the human body, on the contrary, if purchase a not suitable for their own mattress can let a person more sleep more tired, the body's muscles can not get…
  Darllen mwy
 • Gofal Matres

  Mae gofal matres bob amser wedi bod yn broblem p'un ai ar gyfer defnyddwyr rheolaidd, dosbarthwyr, neu werthwyr. Yn seiliedig ar brofiad cynhyrchu'r flwyddyn hir, mae yna rai awgrymiadau i'w rhannu gyda chi. Dylai'r rhain wneud i'ch matres bara'n hirach.   Awgrymiadau ar gyfer cwsmeriaid OEM 1. Storage humidity The storage environment should be in reasonably dry condition to avoid the mold…
  Darllen mwy
 • Pocket Spring Mattress Pros and Cons

  Among most mattresses, firmer mattresses have in excess of 3500 springs. Normally more springs will be found in firmer orthopedic mattresses as it were. Pocket spring mattress innovation has become exceptionally well known since it prompted the creation of pocket spring mattresses. It was discovered that these mattresses, give extraordinary solace by means of individual springs. Since it follows the…
  Darllen mwy
 • Syniadau Prynu soffa

  Rwy'n gwybod y gallai'r rhan fwyaf o bobl fod yn teimlo'n rhy betrusgar i brynu soffa. Felly, yn fuddiol o flynyddoedd hir o weithgynhyrchu yn y maes dodrefn, rydym yn gallu rhannu ein holl gleientiaid gyda'r awgrymiadau prynu soffa isod.   1. Check the Fit There is no sense in considering a love seat on the off chance that it doesn't…
  Darllen mwy
 • Soffa gwesty

  Trosolwg Yr addurn meddal yn y gwesty yw enaid y gwesty cyfan. Gall dyluniad da addurn meddal chwarae rôl wrth wella'r effaith i raddau. Mae gwneuthurwr arfer soffa gwesty Baotian Furniture yn dweud wrthych am ddyluniad addurno'r gwesty, Paru gyda dodrefn meddal.   Y cyntaf yw'r dewis o ddodrefn gwesty ...
  Darllen mwy
 • Beth yw patrwm cysgu iach?

  Mae patrwm cysgu iach yn sicrhau drannoeth yn llawn egni ar gyfer oedolion sy'n gweithio a myfyrwyr llwyth trwm. Mae hylendid cwsg yn weithgaredd arferol sy'n ein helpu i syrthio i gysgu a chynnal cwsg iach. Gall hylendid cwsg gwael rwystro ansawdd cwsg. Felly, o ystyried bod y mwyafrif o bobl yn brin o gwsg iach, gobeithiwn y bydd y cynghorion bach isod yn ddefnyddiol cyn i chi fynd i'r gwely.…
  Darllen mwy
AR
LLINELL
YMCHWILIAD NAWR