באוטיאן 35 שנים מתמקדות בהתאמה אישית של רהיטים

one-seater sofa bed

Hotel projects for 50 guest rooms from Algeria. The one-seater sofa bed and ottoman with the bed can be more convenient for your suite room. The mattress size is suitable for a kid or an adult. Only one step is needed to turn the sofa or ottoman into a sleeper. Click here for further info: sofa bed manufacturer


זמן פרסום: 2020-06-17
דולק
קו
בירור עכשיו