ബൊതിഅന് 35 ഫർണിച്ചർ ഇഷ്‌ടാനുസൃതമാക്കലിൽ വർഷങ്ങൾ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു

വ്യവസായം

 • sofa types

  ചെറിയ അപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആശയങ്ങൾ സ്ഥലം ലാഭിക്കൽ

  ചെറിയ അപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഈ ഹ്രസ്വ വാടകയ്‌ക്ക് ഒരു പുതിയ ട്രെൻഡിയും ആധുനിക ജീവിതശൈലിയുമാണ്. ചെറിയ ഇടമുണ്ടായിട്ടും, ഇടുങ്ങിയ ഇടനാഴി, മിനി മുറികളും, ഇത് തെളിച്ചമുള്ളതാക്കാൻ കുറച്ച് സമീപനങ്ങളുണ്ട്, വലിയ, കൂടുതൽ മനോഹരവും. വിശാലമായ പരിമിതിക്കായി, ഇന്റീരിയർ ഡിസൈനിനൊപ്പം ഞങ്ങൾ ഫർണിച്ചറുകൾ നന്നായി യോജിപ്പിക്കണം, at…
  Read more
 • A woman is sitting on the inflatable sofa

  പൊട്ടുന്ന സോഫ

  What couch do we often purchase for the living room? The answer absolutely is fabric, leather, or any others, which is the prior choice for most families. But have you heard that inflatable sofas? അതെ, It sounds a little weird and unfamiliar for most people. The inflatable sofa consists of PVC, and pressurize to flow the gas into the body.…
  Read more
 • fabric sofa type

  സോഫ തരങ്ങൾ

  There are so many different sofa types that it’s hard to select whether you move into a new home or replace the older one. But I do believe it’s one of the most exciting things to opt for in thousands of pieces. That’s why I decide to write this article. One thing I love is to walk around the furniture…
  Read more
 • Hotel sofa

  Overview The soft decoration in the hotel is the soul of the entire hotel. The good design of soft decoration can play a role in enhancing the effect to a certain extent. Hotel sofa custom manufacturer Baotian Furniture tells you about the hotel decoration design, Matching with soft furniture.   The first is the selection of hotel furniture …
  Read more
 • ഹോട്ടൽ സോഫ ഇഷ്‌ടാനുസൃത വാങ്ങൽ തന്ത്രം

  We must have stayed in a hotel outside. Do we feel that the sofa is different from the sofa in our own home? If you want to buy a hotel sofa, how should you choose it? Some netizens have asked such questions. Hotel sofas are unconventional products. For custom sofas, it is not as convenient as the conventional batch production…
  Read more
 • ബോട്ടിയൻ ഫർണിച്ചർ

  At the same time that the national living standard has been significantly improved, it also puts higher and higher requirements on hotel quality and service. Therefore, when selecting hotel furniture, major hotels pay more attention to practicality, beauty, comfort, details and other aspects, and put forward higher requirements for hotel furniture companies. With its creative aesthetics and high-end furniture products,
  Read more
 • What is healthy sleep pattern?

  A healthy sleep pattern ensures the next day full of energy esp for working adults and heavy load students. Sleep hygiene is a habitual activity that helps us fall asleep and maintain healthy sleep. മോശം ഉറക്ക ശുചിത്വം ഉറക്കത്തിന്റെ ഗുണനിലവാരത്തെ തടസ്സപ്പെടുത്തും. Hence considered most people lack healthy sleep we hope the below small tips useful before you go to bed.…
  Read more
ഓണാണ്
LINE
ഇപ്പോൾ അന്വേഷിക്കുക