Баотиан 35 жилүүд нь тавилгын тохируулгад анхаарлаа төвлөрүүлдэг

АСААЛАА
ШУГАМ
ОДОО ЛАВЛАХ