Baotian 35 te faatumu nei te matahiti i nia i te tauhaa customization

Faufaa i te roi Multifunctional no teie tau

E mea faufaa rahi roa te ro'i no te mau tauihaa fare i te mau mahana atoa. Na te hoê ro'i maitai e te ro'i marû e faataa i te huru o to oe taotoraa. Mai te mea e mea fifi te ro'i no te taoto e no te faafaaea rii, e rohirohi outou i te po'ipo'i a'e, o te hema rahi ho'i i ni'a i te ti'araa ohipa o te hoê taata. Te vai nei te mau huru rau no te ro'i no te ma'iti ia au i te mau materia, mai te ahu, auri, e te ro'i iri puaa. Te ro'i iri puaa o teie tau, o te hoê ïa ro'i tei hamanihia ma te haamaitai tamau noa i te mau faatureraa oraraa e te mau titauraa teitei a'e no te taotoraa. Û nehenehe, te mau hoho'a o te mau hoho'a, na te hanahana e te maitai e faariro i te reira ei faaûraa hohonu i te tau'araa a te taata.

No reira, na teie parau papa'i e afa'i ia outou i roto i te ro'i e rave rahi ohipa e rave rahi nei. No te aha te taata e hinaaro ai e ma'iti i taua huru ro'i ra? e hi'opo'a ana'e tatou i te mau maitai e rave rahi.

 

Easy to clean

The headboard and frame of the leather bed are totally made of faux leather, te auraa ra, aita e tautooraa no te tamâ e no te tape'a. Ia repo ana'e te reira e aore râ aita e faufaa no te hoê tau maoro, a tumâ noa i te hoê tauera rari no te tamâ i te mau toti e ia maro no te tamâ i te repo o te ore e faaherehere noa i te taime rahi no outou no te haapa'o i te tahi atu mau mea, eiaha atoa râ e haape'ape'a ia ino te tino.

 

Optional colors

Compare with corium, e au ra e, e ma'itiraa rahi a'e ta te ro'i iri puaa no te faaû. Mai te mea e, e taata hoo ohie noa outou, Te faati'a papû nei au i te mau û i raro nei, uouo, uteute, vareau, e te parau rari. Hoê râ ohipa no te aupuru, e tu'ati te mau û i te ahu o to outou piha, te mau hoho'a uouo no teie tau; Te huru o te taata apî; Fare vareau (vareau); Mea mahanahana a'e, e te tahi atu. Mai te mea e taata hoo e aore râ e hoo tauihaa, e nehenehe ta outou e farii hope roa i te mau mana'o no ô mai i te taata hamaniraa e te makete o te fenua iho no te faatano i te mau û e tae noa'tu i te mau ohipa.

 

Unique style

In terms of style, ua parari te ro'i e rave rahi ohipa i te hoê vairaa ro'i tapa'o matarohia tei faatere i te ao nei. E piti pereleti ta matou e horo'a nei e piti metera e 1 metera e rahiraa hoho'a..

 

Adjustable pillow

The pillow on the headboard of the bed can also be adjusted according to its height, esp for these Cervical spondylosis patients who must adjust the height to the most comfortable angle. Furthermore, it can be regarded as a family nursing bed for patients who refuse the hospital whether children or adults. I te pae hopea, someone used to reading magazines or books before sleep, the pillow is soft enough to back up your body. The pillow could be both beautiful, fashionable, elegant, and generous, with soft and smooth faux leather per personal custom.

 

Save space

The multifunctional bed includes a set of tables, cabinets, and chairs installed by the side. As the image displays on the right, one tiny cabinet beside the headboard to put kinds of things like books, cups, and charge for your phone; even the guests come they can seat on the small chairs to keep the bed neatly and organized. This unique design helps you save much space since you won’t need to include larger furniture like extra cabinets and chairs. That gives way to other pieces of furniture that are not so great power as it is this kind of bed.

 

Let your bedroom feel warm and elegant, full of romance and essence to our lives. Improve the personal taste and quality of life! Contact us to get you a designed multifunctional bed.

 

Modern multifunctional bed makes the room warmer

 


← Parau apî

Te û iri puaa e te îraa o te ahu

Parau papa'i i muri iho→

Omuaraa e te faufaa o uira parahiraa maru


 

Tareta: ,
Taime haponoraa: 2020-08-04
I
RENI
TITOROTORO I TEIE NEI