Baotian 35 te faatumu nei te matahiti i nia i te tauhaa customization

Te û iri puaa e te îraa o te ahu

E mea pinepine te taata i te feruri i teie mau uiraa ia hoo mai ratou i te hoê parahiraa apî no to outou fare, tei hea huru nehenehe a'e, eaha te materia e vai maoro, te iri puaa e aore râ te parahiraa o te maitai a'e? Te parau mau, e rave rahi mau rave'a no te hi'opo'a e, e haapa'o anei i te tapura haamau'araa, tamahanahanaraa, hoho'a, te tahi atu â, o te hoê ïa o te mau tuhaa faufaa roa a'e o to outou oraraa. No ni'a i te tofa o te iri puaa, e faaotihia te reira na roto i te huru o to outou oraraa e te mea ta outou e ora nei. No reira, e tapura tatou i te mau mana'o i raro nei no te hoo mai i te parahiraa parahiraa maitai no to outou fare.

 

Eaha te mea e feruri a hoo mai ai i te iri puaa e te tofa i'oa

 

Tamahanahanaraa

Ia tae mai te tamahanahanaraa, e mea hohonu ïa te reira i ni'a i to'na iho mana'o. No reira, te mea noa ta outou e rave o te uiraa ïa ia outou iho, eaha te mea e mana'o maitai a'e i ni'a i to outou tino?

Te mana'o mâtau maitai, oia ho'i, e mea au a'e te ahu i te cuau iri e mea marû a'e, e rave rahi atu â i te hinaaro, e te mea iti te anuvera i roto i te mau titauraa o te piha. Tei te huru atoa râ o te materia ahu e te faanahoraa tauturu. I te rahi, e mea hau a'e te hutiraa aho i te mau tofa iri puaa. Noa'tu e, e parahi maoro outou, e mea iti te ve'ave'a o to outou mau fifi, te ha'iha'i e te mea ha'iha'i, na te reira e faaohie i te hau e te faaitiraa i te ha'iha'i o te taata. Tera ra, hoê mea e ti'a ia aupuruhia, e e ore te tahi mau ahu faufaa ore e e faana'ohia i ni'a i te mau mohina.

No te parahiraa iri puaa, e fa'aurura'a pinepine te reira i te huru o te reva. I te tau to'eto'e, e mea to'eto'e roa te parahiraa puaa no te tape'a e aore râ no te vahi, ia tuu ana'e râ outou i te hoê ahu taoto i ni'a iho, e tamahanahana ïa outou ia fatata roa i te anuvera o te tino taata. I te tau ve'ave'a, noa'tu e, aita to outou e reva no te haamau, e mea haumarû te tofa iri puaa i te ahu o te faatupu i te hou e te tape'araa i te iri puaa. E mea papû maitai, e faati'a matou i te haamauraa i te hoê huru haavîraa i te huru o te tau, na te reira e horo'a mai i te tamahanahanaraa rahi a'e i roto i te ve'ave'a.

Tapura haamau'araa

I roto i te tau'araa no te hooraa o te iri puaa i te. te mau parahiraa o te ahu, mai te mea e, hoê â huru to raua, hamanihia i te hoê â hoho'a maitai, e mea moni a'e te iri puaa.

Ua ma'imi au i te ahu iri puaa e te tofa i ni'a ia Waywang, na te mau hopearaa matamua e faaite mai i to ratou taa-ê-raa. E mea teitei a'e te iri puaa i te ahu. Tera râ,, te vai atoa te tahi mau ahu i hamanihia e te taata au maitai tei hau atu i te moni o teie mau parahiraa iri puaa. Te vai atoa ra te tahi mau tofa iri iri puaa te iti te ino i te ahu mai te mea eita outou e haapa'o i te tamahanahanaraa e te faaneheneheraa. E itehia te moni i ni'a i te huru e te tereraa o te parahiraa maru, no reira aita e feaa ra e, e mea roa a'e te topata iri puaa i te ahu mai te mea aita te reira i ino i ni'a i te pute moni.

No reira, te mea matamua e ti'a ia outou ia feruri o te tapura haamau'araa ïa, e i muri iho, te atuaturaa o te fare, te faanahoraa utuafare. E mea faufaa a'e ia ma'iti i te hoê tofa i'oa o te nehenehe e faaherehere i te afa haamau'araa. E mea tano a'e te tereraa o te parahiraa puaa no te mau taata e oraraa maitai i te pae moni e aore râ, i te mau piha fariiraa taata no te hoo mai i te mau parahiraa. Noa'tu e, e mea tano a'e te mau parahiraa ahu no te mau utuafare e rave rahi, noa'tu e, e rave rahi huru ma'i e aore râ e hoo ohie noa.

 

Huru

E faito aano to te ahu e te parahiraa iri puaa no te ma'iti i te mau hoho'a e te mau û, tei titauhia ia tuati i te taatoaraa o te piha.

I te rahi, e rahi a'e te mau ma'itiraa i te iri puaa i roto i te mau ahu atoa no ta ratou iho mau hoho'a, û, te mau hoho'a, e te mau rave'a no te haapa'o i te parau. Mai te mea e, e feruri noa outou e tuu i te parahiraa i roto i te repo, i reira ïa e faanehenehehia ai to outou fare ma te ore e haapa'o, cut e itehia ia outou te hoho'a e te û no te farerei i te piha. Ua riro te reira ei ma'itiraa matamua no te rahiraa o te taata, faahoho'ahia e te mau tofa tei titauhia no te mau parahiraa i roto i te fenua Marite, e mea maitai ïa i roto i to ratou huru mau, te mau materia taa ê, te mau hoho'a a te aivanaa, te mau mea apî e te tamahanahanaraa aano.

Ua hau râ, e mea iti roa te hoho'a fare e nehenehe e faatu'ati i te hoê parahiraa iri puaa faito teitei roa. Mai te mea e, aita e faaôhia i roto i te piha, e nehenehe e hapono i te hoê maitai taa ê. E mea papû maitai e, e riro te reira i te faa'ite mai i te hoê huru maitai taa ê i roto i te hoê piha e mea fifi roa ia tapitihia i roto i te hoê ahu. Te mea mataro-roa-hia i te iri puaa, o te huru papaa ïa o tei riro mau ei peu matarohia. Tera ra, ei ture, E mea û a'e te mau tofa iri puaa i to ratou huru i ni'a i te huru o to ratou mau ti'a.. Mai te mea e, e mea au a'e na outou ia faa'ite i to outou hoho'a apî e aore râ to teie anotau, e au ra e, e mea huru ê te reira e te mea teitei a'e i te rahiraa o te parahiraa i roto i te ahu..

Noa'tu te huru o te hoê parahiraa iri puaa e aore râ, te hoê ota o ta ratou e horo'a nei i te maitai e te mau rave'a maitai atoa no to outou fare, to oe piha taoto, to outou piha tamaaraa, e aore râ, to outou piha faafaaearaa. No reira, e au râ i ta'na iho ma'itiraa. Hinaaro anei outou ia riro to outou parahiraa ma te tumu rahi no te reira i roto i to outou piha faafaaearaa? E aha te huru fa'a'una'ira'a e auhia nō 'outou, rave'a horo'araa e aore râ, te tau ap? Te ti'aturi ra anei outou e, e mea ohie a'e no to outou fare? Tera ana'e te mea ta tatou e feruri ia faaô ana'e tatou i te parahiraa maru.

 

Te atuaturaa

Taa ê noa'tu te tamahanahana, te moni e te huru, e riro paha te atuaturaa ei tumu rahi e feaa ai. E mea ohie roa te iri puaa ia tamâ e ia faaiti i te taime, e ti'a ia tamâ-tamau-hia te ahu e ia tamâ-tamau-hia. E nehenehe te hoê parahiraa iri puaa e vai noa e rave rahi mau matahiti mai te mea e, e atuatu-maitai-hia oia. Tera ra, noa'tu e e tu'ati-tamau-hia te reira no te arai i te mau apoopoo e te vahi.

No te oreraa te ti'a ore e ti'a ia ma'iti, te mea ta outou e rave o te faarari-hope-roa-raa ïa i te tauera i roto i te pape mâ, e haape'are'a e e tumâ i te ûa o te parahiraa. Tera ra, mai te mea e titauhia te hinu taa ê e te faufaa no te atuaturaa tau maoro. Hau atu, ia ino ana'e te parahiraa iri puaa i te tino, eita te tapo'i i rapae e nehenehe e monohia, e mea fifi a'e ho'i ia arai i te reira. Taa ê atu i te, te tahi mau animala mai te mimi, e faaohipahia ïa no te ohi i te parahiraa maru. Mai te mea e ino, tuu i te hoê parahiraa e aore râ e hoo mai i te tahi mau ha'uti ha'uti na te mimi e faahahi ê atu. Ia ite-maitai-hia e e mea fifi roa ia tape'a i te mau tofa iri puaa e e mea fifi roa ia tata'i i te mau pêpê, no reira mai te mea e, e tamarii ta outou e aore râ, e anianu i te fare, e mea tano a'e te mau parahiraa o te ahu.

Ia au i te ahu, e mea au a'e e te ohie ia tape'a noa. E nehenehe te rahiraa o te mau parahiraa ota e tatarahia e e tamâhia. Mai te mea e mana'o outou e mea fifi roa ia faaruru i teie huru repo, e nehenehe ta outou e hopoi i te reira e a hapono atu i te hoê taata mâ maro. Mai te mea e, te haape'ape'a ra outou no te ve'ave'a, a tuu noa i te farara ia tae mai te pu'e tau mahanahana e ia mono i te reira i te hoê hi'o mahanahana i te tau to'eto'e. Tera ra, e riro te mau parahiraa i te tapo'i i te raau ei mea iti a'e, te faaohipa-pinepine-raa i te reira, no reira, no te ma'iti i te hoê sofa maitai roa, e faaiti ïa te reira i te fifi.

 

Materia

Te rahiraa o te taime e hamanihia te parahiraa i'oa tirita, papa'i hi to'e, taata ha'ie, te hoê tauraroy e te tahi atu mau tauihaa e au i te oomo.. To'na iho mau hi'oraa. Te i'oa e te huru o te ahu o te tirita e te ota tei horo'a mai i te maitai e te maitai, horo'araa i te taata i te hoê mana'o faahiahia. Tera ra, e hi'oraa huru ê a'e e te tu'iroo te ma'i o te tau., e au ra e hoho'a ohie e te ohie.

Te ma'itiraa no te materia o te rahiraa o te tofa iri puaa, oia atoa. E faatupu te iri puaa huru ê i te mau ino huru rau. E faatumuhia te mau rave'a o te umu iri puaa i ni'a i te, tātā'āi'a māmā, te paa'o no te 'puatoro, te ni'a o te mau mea e ra', haapaeraa maa i te û, e mea tā'āva'e, te hau e te papû ore, e te puai rahi o te matini. Te mea maitai roa a'e, o te roimata ïa o to'na puai teitei e te puai ahuru o te haamaitai i te parahiraa iri puaa. E mea pinepine te reira i te vahihia ei piti huru, ua rairai rairai e aore râ ua î roa. Te hoho'a o te hoê tofa arahaa iti, e ti'a ïa no te hoê hi'oraa ohie e te maramarama.

E mea mărû te mau tofa iri puaa i te tape'a, e mea au na'u ia parahi, mahanahana i te tau to'eto'e e te to'eto'e i te tau ve'ave'a. No te huru û maitai a'e, e moni rahi a'e te moni i te ahu. E rave rahi huru ota i roto i te ahu e horo'a i te mau mana'o taa ê i te mau taata atoa. I te mau taime atoa e faatae mai te mau sofa i te ahu tirita i te mana'o hanahana o te taata, e e mea ohie a'e te mau parahiraa tei hamanihia no te tauhaa. No roto mai i te haapiiraa o te hi'oraa, e mea ana'i roa a'e te mau tofa iri puaa.

 

Parururaa

Te vai nei te hoê ohipa e mea pinepine tatou i te tau'a ore e, e mea mo'e te mau tofa iri puaa ia momi. Mai te mea e, te vai ra te hoê taata e hoê haapêpê iti tai, e riro ïa te reira i te mea faufaa ore, eaha te maitai o te parahiraa maru. Taa ê atu i te parahiraa o te ahu, e iti mai te mau lepeta repo repo, petander, e te tahi atu mau taata faarii, tei riro i te hopea i te rahi. Reira, mai te huru ra e, e ma'itiraa maitai a'e te tofa o te ahu i te hoê ro'i mahanahana no te tamaru i te tofa iri puaa. E mea papû maitai, eita e nehenehe e tape'a i te hoê parahiraa î i te mau tau'araa parau, e riro râ te reira i te haamau'a rahi a'e i te taime e e titauhia te tautooraa hau atu i te hoê parahiraa iri puaa i roto i te hoê tere roa

 

Utuafare

Teie te tahi mau uiraa tauturu ia ui ia outou iho ia hoo ana'e outou i te hoê ahu e aore râ te hoê parahiraa iri puaa:

Te vai ra anei ta outou mau anio'i anian? Ua faafao i ta outou mau aiû? Te parau nei matou i te ahu no te mau taata e mau aiû te huru, i te mea e, e ra'ehia ia ratou te iri puaa moni rahi i ta ratou nee. Tera ra, mai te mea e taata haapii aravihi outou i ni'a i te mau aiû., e mea maitai ïa raua toopiti atoa ra.

E tamarii anei ta outou? E mea pûpû ratou i te mau ati o te mau ta'iriraa atoa? E ha'uti pinepine anei ratou i ni'a i te parahiraa maru? Mai te mea e, e,, a ti'aturi mai ia'u, e nehenehe te iri puaa e tavini maoro a'e ia outou ia faaauhia i te ahu. Aita hoê a'e rave'a no te ape i te arata'i-ino-raa a te mau tamarii apî, e mea titauhia te hoê faanahoraa no te faatere i te mau ino.

E riro to outou parahiraa maru ei hoa tau maoro o te ti'a ia faaanaanatae i to outou huru tauiraa e ia faatere i to outou mau hinaaro no te faafaaearaa. Noa'tu te ma'itiraa i te ahu i ni'a i te ahu. te hoê parahiraa iri puaa (e aore râ, na te reira atoa) e au ra e ma'itiraa au, e haamaitai te reira i te îraa o te hoê tao'a i roto i to outou utuafare. Te mea maitai o ta tatou e ma'iti rahi nei.

 

 

Nahea ia hi'o ia hoo ana'e mai i te iri puaa e te tofa i'oa

 

1. A hi'opo'a i te huru no rapae, e ti'a ia vai papû maitai. A haapapû e, aita e mi'omi'o e te mau nana ota no te faaûru i te fâraa.

2. E mea ti'a i te mau parahiraa papa'i o te parahiraa ia papa'ihia, aita e matau, naero o'na, e aore râ, e aore râ, e, o te haamauiui i te taata e i te ahu mahaehae.

3. Mai te mea e tape'a outou i te auri e aore râ te raau, e tae noa'tu i te mana'o e vai ra, oia ho'i, te auraa o te tapo'i faapaparaa, e mea ohie ïa ia oomo i roto i te hoê taime poto, i piha'i iho ihoa râ i te ti'araa e parahi ra.

4. A hi'opo'a e, ua tu'ati maitai anei te mau hoho'a, e te mau taura i faaohipahia no te faanehenemeneraa ua faataahia ïa.

5. Eiaha te vahi moe e tuuhia i mua i te hiti mua o te parahiraa. E mea ti'a i te mau tu'atiraa ia vai piri noa i rotopu i te moe, rima, te mea i ni'a i te papaa, e te parahiraa maru.

6. A hi'o e, te vai maitai ra anei te mau rima auahi e te mau parahiraa auahi, e mea marû te reira i ni'a i te raau. E mea ti'a i te moi ia vai noa te patururaa e ia vai noa i ni'a i te reni parahiraa i muri o te parahiraa.

7. Pinepine te toa iri puaa i te hi'o-ore-hia i te mau ha'utiraa tu'ati ore, te mau tafetafeta na'ina'i, no reira a haapa'o maitai i te mau û iri puaa ati a'e te mau vahi atoa.

 

Te huru ahu e te mau huru iri puaa

 

Aita paha te rahiraa o te mau hoani i ite i te huru o te ahu e te iri puaa o te tauturu atoa nei i te pafa'i i te ahu e aore râ i te iri puaa. Te mau huru o te ahu, e mau mâtau noa ïa e aore râ, e mau mâuiui noa. Teie te hoê omuaraa poto no ni'a i te mau rave'a ahu o ta outou e ite atu ia farerei ana'e oe i te mau huru ahu taa ê.

 

Te mau taura o te natura

 

E vai tamau noa te mau taura o te natura i te mau materia no roto mai i te mau raau e aore râ, te mau animala. E mea marû te reira, mea nehenehe ia faanehenehe e ia au maitai, huru au ia tape'a. Te vai nei e maha mâmâ i raro nei.

 

FABRIC

 

TE MAU HURUHURU

Tape'a noa i te ve'ave'a e te mahanahana; E mea ana'e roa, teiaha i te tahi atu mau ahu; Mea mi'omi'o e te tafetafeta e te tafetafeta; A oomo ohie noa i te û, e haere e e haapae i te au ore; Te mau taata tei ore i ite i, pato'i i te hau'a

 

TE MAU TIRITA

E mea marû te reira i ni'a, ma te mărû eiaha râ te heehee; Te utuuturaa i te iri e te rouru no te mau buka afa'ifa'i ohie; Te mau huru û e te mau mea e pûpû maitai; Paruparu i te houraa, mahana, pu'a pu'a; E pato'i i te repo, hoe, e te huhu; Te mau hinaaro i te haapa'oraa taa ê, tamâ-marû-raa

COTTON

Te au maitai e te huti-aho-raa; Aita e mau matie i roto i te mau taura o te natura.; No te taata horoi u'ana e aita e faarari i te iri.; E mea mo'e mea nati i te parau no te oraraa.; Pu'araa matini.; E mea pinepine te taata i te mâ'ue e te mi'omi'o i te mi'omi'o.; E mea vitiviti roa te ino o te taura o te natura

 

AHU VEHI

Te mau uaua natura e te viivii o te oraraa i raro a'e; Ohipa rû no te rave i te ohipa; Mea ohie, a te airaa i te manumanu manumanu; E hau'a roa te hau'a – e tae roa i te 20% o to'na iho teimaha; Te au maitai e te apî i roto i te ve'ave'a e te ûa; Taata moi, E tano no te iri ma'i iti e aore râ no te mau mea ta'e ê i roto i; Faahoruhoruhia e te marû e te taupoo; Fifi roa ia tatara i te mau aitara

Ua hamani te taata i te mau uaua

Ua hamanihia te taura hamanihia e te taata i ni'a i te rave'a hamaniraa hoho'a , na roto i te hamaniraa i te mau keri, taa ê atu i te mau peu no roto mai i te mau peu ora, no roto mai râ i te mau mea ora. Oia ho'i te toa i ni'a i te api, papa'i ario, feia faaite i te hi'o mahana, mai te hoê mesole (polyolefin), e te tahi atu. Teie ïa te mau hoho'a o teie mau huru mâtau taata.

 

TE TAATA Î PAARI

Pato'iraa i te haaeraa e te oriorioraa; E mea tamâ e aore râ, e mea mâ; Te mana'ona'oraa ohie a pato'i ai oia i te faahaehaa, te mohimohi.; Pato'i i te rahiraa o te mau moa; Eita e faahaehaa e aore râ, e miti miti; Te mau fifi tâtâî e te tumu raau; E mea fifi roa ia tatara i te tafetafeta hinu; E mea hoa ore i te oraraa

 

POLYPROPYLENE (TE ÎRAA O TE MAU FAUFAA)

Hamanihia no te faaîraa i te tahi mau tauhaa peniraa i raro, e mea hau roa ino; Puai o te ahuru matahiti; E mea ana'e roa, pato'i i te haaviiviiraa; Mea maitai e te tapo'i fare; Tape'a i to'na mau ino ; Mau tao'a veve no te taatiraa, e mea paari ia peni; E nehenehe te mau materia e faaite i te inoraa

 

TE mau ta'i ra no TE

Mana'o mâ, mărû, e te mahanahana, rima au i te huruhuru; E nehenehe e pee i te tahi atu mau uaua, mai te vavae; Te mau peni o te mau û anaana; E ere i te mea faahinaaro; Pato'i i te mau huhu, hinu, te mau oa, anaanaraa o te mahana; E afa'i i te hau'a i rapae i te tino e e pu'a te reira; Ati ang pag-aayukol sa mga problema at pagkatao

 

TE E'A I'OA

E mea puai râ, tera râ, e mea iti a'e te reira i te mau uaua e faaohipa-pinepine-hia; Te rahiraa o te mau materia faananea ; Te hau'a rahi o te hau'a e to'a nei, tau'a-huti-raa aho.; E mea pato'i roa i te faarii-haere-raa, hamani, te 'o'e 'e te mārōrō; Pu'a ohie noa, e e mea papû roa ia faaî i te hinu i te mau tauraa hinu.; Haaputapûhia e te maramarama o te mahana e te, re'are'a e 10 matahiti; Te tura'iraa i te hinu e te rahiraa o te mau kemio; vahi ama e te faawaaraa

 

RAYON leather fabric

Faahoho'araa apî

E horo'a ohie mai te mau peni e e horo'a mai i te mau û

Ua haamatahia te hoho'a tirita, huruhuru mamoe, e aore râ vavae

Mânene, e mea ana'e e te moni ore

Aita e ha'iriiri e aore râ e tumu i te mau fifi

E faaohipa-pinepine-hia i roto i te mau ana'iraa amui

E mea ohie roa te mi'omi'o maori râ ua horoi-ê-hia

Faaî rahi i te hau'a, hinu o te tino, e te pape

 

Te huru horoi

Te auraa o te mau ohipa i roto i te tau to'eto'e

Te ha'utiraa ti'a ore

Tu'ati i te hoho'a o te hoho'a

E hi'oraa marû e te area areaâ

A haere oioi na roto i te faaohiparaa

E faaî rahi roa i te repo

 

Te iri puaa e te parahiraa ota – te ano'iraa maitai o te mau huru huru hi'oraa atoa

Noa'tu te horo'araa i te mau mana'o tauturu e rave rahi, Te mana'o nei au e, te vai taiâ noa ra te hoê taata ia faaoti eaha te mea maitai a'e no te tuu i te iri puaa e aore râ, i te ahu. I ô nei, e faa'ite atu tatou i te tahi atu mana'o maitai ia vai i ni'a i to outou piha e ia ano'i i te tofa uku ma te nehenehe o te ahu, o te tano ho'i ia au i te huru nehenehe o to outou roto.

Te tofa iri puaa e te oomo ahu tei î i te mau pae roto no te moana Meitirane, faa'ite i te huru î o te tao'a rahi e te marû, te mau peni au i ropu e te mana'o mahanahana. Te hoê parahiraa iri puaa o te hoê ïa tauihaa tuiroo tei tu'atihia i ni'a i te mau taime atoa e te tauihaa maitai e te tâpûraa pereoo. Te huru o te ahu, i te tahi pae, e horo'a mai i te tamahanahanaraa au, mahanahana e te mana'o au maitai i te fare. I te hoê taime, a tu'ati i te reira i roto i te mau roto, e itehia te huru o te iri puaa e te huru o te ahu, i te hoê hoho'a ani-manihini-hia o te farii-poupou-hia nei te mau manihini ia haere e farerei. Te turua marû i roto i te reo marû, o te hoê ïa apitiraa maitai roa i ni'a i te parahiraa maru. Te tuu mai nei te mau tiare te mau hoho'a no te parahiraa maru i te tahi atu faaunaunaraa o roto. A feruri noa na e, te parahi ra outou i piha'iho i te auahi e te oaoa nei outou i te mau uouo e te oriraa o te auahi. E ere anei i te mea faahiahia e te hau rahi i roto?

Te iri puaa e te parahiraa o te ahu, noa'tu e, ua riro te reira ei mau hoho'a mâtauhia mai tei matarohia, ua itehia ia matou to ratou ti'araa ti'araa ti'a i roto i te mau roto o teie anotau. Te mau reni na ni'a i te reni na ni'a e te pae, te tu'ati e te taa-ê-raa o te mau û o te faa'ite i te hoho'a taa ê no, o te hoê ïa orama matarohia no te sofa o teie anotau. Ua faatumuhia te papa'i peni i ni'a i te ereere matarohia, uouo mâ, ninamu ihitai, e aore râ, te hoê ano'iraa o teie mau ofa'i û, e tae noa'tu i te û huru hina. E au te hinahina i te hoê â huru ereere e te uouo. Te horo'a nei te iri puaa e te ahu i te tamahanahanaraa e te huru mataro-ore-hia, e ere râ i te mea huru ê roa. Te mau parahiraa o te tuhaa e aore râ, o te poro o te parahiraa ïa no ta outou mau manihini e te utuafare, tei tu'ati ohie noa i roto i te mau roto o teie anotau e o te mau roto. I te rahiraa o te taime, te vai ra te hoê û niu e aore râ te tahi rii û mai te mea e, hoê û, aita e hoho'a ha'uti. Te vairaa o te iri puaa e te ahu e te hoê hoho'a no teie tau, o te tumu ïa o te reira i roto i te piha e te hoê tuhaa paraparauraa. Na roto i te mau faatanoraa o te tata'uraa, e na te reira e faatano faahou i te mau parahiraa mai te mea e hinaarohia e outou e e au atu.

 

Faaotiraa

E vahi faufaa roa te parahiraa i roto i te piha taatoa i reira outou e faaea ai i te pe'ape'a, rohirohi e te mau huru au ore. E vahi ïa e tupu nei i te mau mea anaanatae e te mahanahana i te mau mahana atoa. Te ti'aturi nei au e, e ere i te mea ohie ia ma'iti i te parahiraa iri puaa e aore râ, i te parahiraa i roto i te rahiraa tauatini hi'oraa. Tera ra, aita te pahonoraa i papû e, tei hea te mea maitai a'e e tei ni'a ia outou e i to outou utuafare. Ia ti'a ana'e te reira i ni'a i ta oe mau titauraa e te mau titauraa no te hi'o-maitai-raa o te fare, e mea au roa ïa ia ma'iti.

 


← Parau apî

Te mau huru o te maru

Parau papa'i i muri iho→

Faufaa i te roi Multifunctional no teie tau


 

Tareta:
Taime haponoraa: 2020-11-27
I
RENI
TITOROTORO I TEIE NEI